Guangzhou Naiwei Robot Technology Co., Ltd., založená 18. februára 2020, jej predchodcom bol Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co., Ltd. Spoločnosť je spoločne investovaná a založená Vedecko-technickým oddelením provincie Guangdong, vedou a technológiou. Predsedníctvo a okresná vláda v Kantone Baiyun. Máme silný tím pre výskum a vývoj, 1 doktorandského štúdia, 2 národných vyšších inžinierov, 5 majstrov a takmer 50 inžinierskych pracovníkov s bakalárskym vzdelaním, ktoré zahŕňajú celý rad laseru, strojov, elektroniky, elektrotechniky, hydrauliky, softvéru, výskumu a vývoja vizuálnych technológií a aplikácií integrácia.